Onsdag 5 dec: Kampanjen uppvaktade chefsåklagare Tora holst

Under onsdagen uppvaktade flera av oss chefsåklagare Tora Holst vid västerorts åklagarmyndighet i Solna. Holst har handhaft samtliga anmälningar mot mannen hittills, och gett avslag i tre fall av fyra. En aktivist i kampanjen läste upp ett protestbrev riktat mot Holst inför denne.

Innehållet bestod av flera kritiska synpunkter. Flera av dem rörde brister i förundersökningsarbetet i ett av de fall av anmälningar som kampanjen haft insyn i. Amatörmässighet är ett förhållandevis milt ord till förhållande till hur chefsåklagaren har agerat gentemot målsäganden. Flera konkreta exempel, såsom bristande uppföljning i förhör (och därför bortfall av viktig information), avsaknad av erbjudande av skyddsåtgärder för att skydda anmälaren och andra punkter togs upp. När Holst sedan meddelat avslag har ingen motivering getts utöver ett opersonligt ”bristande bevisning”. Hur hon resonerat och vilka bevis som krävs, detta är frågor som man tycker borde besvaras för att ge anmälaren insikt i vilka överväganden som legat till grund för avslag. Men icke. Vi kan inte gå in på detaljer här av juridiska samt integritets- och säkerhetsskäl här.

En av de viktigare punkter vi tryckte på var den om att Holst misslyckats totalt med att ta ett samlat grepp på våldtäktsmannen. Varje fall har utredits som enskilt och isolerat från alla övriga. Ett exempel på vad detta betyder i praktiken är att mannen haft fler än en anmälning riktad mot sig samtidigt. Trots stora överensstämmelser i tillvägagångssättet har man inte lyckats lägga ihop ett och ett till två i fråga om trovärdighetsbedömningen.

Analogin är slående: Man kan föreställa sig att en man mördat någon och rättsapparaten utreder detta mord. Samtidigt inkommer en anmälan om ett nytt mord begånget av mannen – genomfört på ett närmast identiskt sätt. Dessutom finns det anklagelser om mord begångna på liknande vis tidigare mot mannen som denne frikänts från i brist på teknisk bevisning (även om starka misstankar funnits). Då finns det givetvis starka skäl för åklagaren att utreda huruvida den åtalade är en seriemördare. En sådan utredning med allt vad den innebär vägs givetvis in i en samlad bedömning av mannens trovärdighet. Givetvis avsäger sig mannen allt ansvar för morden (han hänvisar närmast rutinmässigt till att han bara brukat självförsvar, att han fått en black-out eller något liknande). Chansen att mannen frisläpps torde vara liten!

Men att göra en samlad bedömning tycks inte vara praxis i sexualbrottsfall. Våldtäktsmannen i vårt fall kommer undan gång på gång trots ett likartat mönster i sina övergrepp. En av oss poängterade just detta för Holst, och pekade på det absurda i att ingen samlad bedömning görs. I teorin skulle mannen kunna ha 40 olika anmälningar mot sig som behandlades samtidigt. Och även om samtliga visade på ett uppenbart mönster skulle mannen kunna gå fri så länge som åklagarsidan kan hävda att bevisningen inte håller. Det är på detta vis kampanjen menar att Holst agerat.

Ytterligare en brist som kampanjen framhöll är att inga efterforskningar gjort gentemot mannen på internet, trots att information om hur mannen gått tillväga för att få kontakt med sina offer funnits till hands. Att mörkertalet i fråga om våldtäktsfall är mycket stort är knappast någon nyhet och mannen har ju dömts vid åtminstone ett tillfälle. Mycket litet arbete har krävts från kampanjens sida för att komma i kontakt med nya offer för mannen.

Tora Holsts, som verkade ganska stressad inför våra frågor, gav svar som i slutändan var ganska nedslående. Hon tog emot kritiken och svarade återkommande kort att ”ja, det kan man kanske tycka” på flera av anklagelserna som riktades mot hennes utredningsarbete. På flera av de mer allmänna punkterna som gäller helhetsagerandet i utredningarna slog hon ifrån sig och hänvisade till bristande befogenheter. Hon gav faktiskt kampanjen sitt öppna erkännande. ”Ni kan göra mycket mer än vad jag kan”.

Vi kände oss knappast övertygade om de svar vi fick av Holst och var långt ifrån nöjda.

Vi ifrågasatte direkt Holsts kompetens i fråga om att utreda och handha anmälningar från våldtäktsoffer, något som var helt logiskt och berättigat utifrån de svar vi gavs. Holst blev givetvis upprörd, samtidigt som hon inte var sen med att påpeka för oss andra att vi hade bristande juridisk kompetens (något som vi givetvis ställer upp på, vi är inte jurister). Men en chefsåklagare som inte sköter sitt jobb på ett tillfredsställande vis och som misslyckas med att sätta dit en våldtäktsman trots anmälning efter anmälning har ett direkt ansvar för att våldtäkterna fortsätter, vilket vi inte var sena med att framhålla. Och detta mål uppnåddes med råge. Nu fortsätter kampen!

Gunnar, aktiv i kampanjen

Explore posts in the same categories: Uncategorized

2 kommentarer på “Onsdag 5 dec: Kampanjen uppvaktade chefsåklagare Tora holst”


  1. Hade för andra gången i rad blivit misshandlad av samme man som jag var förlovad med. Första gången (ringa..)Blev dömd till straff – föreläggande.
    Andra gången av s.k ”normal graden”. Dokumenterade skadoirna samma dygn! Blev Övertalad av Annica.Spångberg (Polis )att hålla fast vid anmälan. Och sedan kontakta kvinnojouren. Villket jag gjorde. Senare visade dig sig att polisen i frågasatte misshandeln, då han som misshandlat mig fått ett FALSKT ALIBI från sin poliskompis som jobbar som internutredare i Gbg!!!!! Trots en massa stödbevisning, samt vittne ( som umgicks med oss det aktuella datumet!, OCH trots erkännande på röstinspelning på mobil, samt önskade utredningsåtgärder från advokaten:; bara skummat i genom det. Exakt , så sa hon till mitt målsägandebiträde, och skickade sedan det vidare till Gbg för överprövning…. Utan vare sig min, eller mitt målägandesbiträdes vetskap…..!!!!! TORA.HOLST borde ifrågasättas som åklagare!!!! Finns så mycket mer att berätta angående hennnes agerande. Om du hör av dig tillbaka kan vi stötta varandra; och förhoppningsvis/ kräva få ett svar. IAccepterar INTE: – I brist på bevisning. DAAAA?
    Vi är bara nålen i


  2. […] Läs rapporten från i höstas när Kampanjen uppvaktade Tora Holst här. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: