Arkiv för november 2007

AGERA MOT VÅLDTÄKTSMANNEN – BEKÄMPA SEXISMEN I RÄTTSVÄSENDET!

27 november, 2007

LÄS OCH SPRID!

En ägare till två företag i Sundbyberg och Lidingö, som utöver detta bl.a. figurerar som prominent föreningsmänniska och kontaktperson i en stor förening i Stockholm, har upprepade gånger anmälts för våldtäkter på och sexuellt utnyttjande av unga kvinnor. Mannen har systematiskt lockat ett flertal av kvinnorna med modellfotografering, och har efter dessa fotograferingar flera gånger anmälts för att ha våldtagit sina offer. En enda dom av mildare grad (skyddstillsyn) har det blivit hittills, den kom i oktober i år efter en av tingsrätten fastställd våldtäkt på en 16-årig kvinna som ägde rum för två år sedan. Sedan dess har mannen fortsatt sin verksamhet.

Det finns ett stort mörkertal av offer som av olika skäl inte vågat eller velat anmäla mannen. Det är inte så konstigt med tanke på att anmälningar i sexualbrottsfall sällan leder till domar. I tre av de fyra anmälningar som vi känner till att mannen har dragit på sig har det blivit avslag. I ett av de senaste fallen anklagade en ung kvinna mannen för att ha våldtagit henne då hon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. I avslaget finner vi det anmärkningsvärt att åklagare Tora Holst, som handlagt samtliga anmälningar mot mannen, inte brytt sig om att undersöka den medicinska dokumentationen. Vi ställer oss också kritiska till att man inte gjort en helhetsbedömning av anmälningarna mot mannen, som idag på fri fot obehindrat fortsätter sin verksamhet.

SLUT UPP OCH AGERA!

– Med anledning av detta arrangerar Kampanjen Stoppa Våldtäkterna en uppvaktning av Tora Holst vid åklagarmyndigheten på Sundbybergsvägen 9 i Solna. Vi kräver att förundersökningarna återupptas.

TID OCH PLATS: onsdag den 5 december kl.13. Vi som uppvaktar träffas vid Solna Centrums t-bana kl.12.30.

– Vi anordnar också en manifestation i Sundbybergs Centrum i närheten av ett av mannens företag för att varna allmänheten för mannens tillvägagångssätt och för att höja rösten mot våldet mot kvinnor, sexismen i rättsväsendet och mot det kapitalistiska samhälle som har kvinnoförtrycket inskrivet i hela sin struktur.

TID OCH PLATS: måndagen den 10 december kl.17. Plats: Stationsvägen 1-4 (vid McDonalds, ca. 100 meter från pendeltågsstationen).

Kampanjen Stoppa Våldtäkterna har bildats som ett direkt svar för att sätta press på åklagarämbetet att återuppta förundersökningarna mot mannen i fråga och för att varna allmänheten för denne våldtäktsman. Kampanjen ställer sig bakom kraven på att samtycke införs i sexualbrottslagstiftningen samt att rättsintyg/teknisk dokumentation av skador på våldtäktsoffer rutinmässigt måste krävas ut och analyseras av åklagare och polis. Kampanjen ser sig som en del av kampen mot mäns våld mot kvinnor och mot kvinnoförtrycket överhuvudtaget.

Kampanjen Stoppa Våldtäkterna har startats av organisationerna Arbetarmakt och REVOLUTION och enskilda individer. För att kampanjen ska bli framgångsrik måste vi bli många, och vi ber därför alla som är intresserade av att hjälpa till med information, aktiviteter, av att få uppdateringar från oss, eller att delta i kampanjens arbete, att kontakta oss! Organisationer och enskilda är mer än välkomna som medlemmar. Vi behandlar all korrespondens med högsta sekretess.

Maila oss på stoppavaldtakterna@gmail.com

En annan sak du kan göra är att hjälpa oss att skydda och varna allmänheten för denne man. Sprid länken till denna blogg till dina arbetskamrater, boende i området, manliga och kvinnliga vänner och kamrater, inom dina organisationer och maillistor, hemsidor och media — alla du kan. Skicka informationen i bloggen till dina vänner på communities och via mail. Om din organisation vill skriva om kampanjen ställer vi mer än gärna upp. Nyheter och uppdateringar kommer kontinuerligt att läggas in här.

https://stoppavaldtakterna.wordpress.com/